Zarys historii

Kołobrzeg jest to miasto, którego początki datują się już na VIII wiek. W 1000 roku książę Bolesław Chrobry założył tu biskupstwo, a w 1255 osada otrzymała prawa miejskie. Pierwotna nazwa tego miasta brzmiała „Sól koło brzegu”. W późniejszych latach została ona skrócona i w ten sposób powstał „Kołobrzeg”. Nazwa ta oficjalnie obowiązuje od 19 maja 1946 roku. Historia miasta jest bardzo burzliwa. Niejednokrotnie przez całe stulecia było ono w rękach Niemców, którzy zamienili go w twierdzę o charakterze obronnym, a osiemnastym wieku, w czasie wojny siedemnastoletniej zdobyli go Rosjanie. Pod koniec IXX w. zaczął zmieniać się charakter miasta, rozebrano fortyfikację i zaczęły powstawać tam sanatoria i domy wypoczynkowe. W czasie I wojny światowej Kołobrzeg pełnił rolę wielkiego szpitala wojskowego. Kołobrzeg wrócił do Polski w marcu 1945, czyli po II wojnie światowej. Jednakże po wielu dniach walki był on niemal całkowicie zniszczony. W 1967 roku miasto otrzymało formalnie status uzdrowiska.